Confidence - (28-29.05 2013 Krakow)
Język: polski | english

Gregor Kopf

Gregor Kopf

Bio: Gregor Kopf dołączył do zespołu Recurity Labs na początku 2008. Wcześniej pracował jako wolny strzelec dla wielu dużych klientów. Gregor posiada doświadczenie w kontroli kodu źródłowego, analizach czarnych skrzynek i testach penetracyjnych. Ponadto w Recurity Labs wykonuje również prace projektowe na oprogramowaniu / systemie. Oprócz zleceń dla klientów, Gregor pracuje przy wewnętrznych projektach badawczych, gdzie ma zastosowanie jego zamiłowanie do kryptografii.

Temat prezentacji: Cisco in the Sky with Diamonds

Prelegenci: Gregor Kopf, FX

Język prezentacji: Angielski

Skrót:
The majority of VMware Cloud deployments rely on Cisco virtual and physical switching and routing gear for the network layer. We will provide an introduction into the differences virtual networking makes, how to go about researching its components, as well as cover a number of issues, their exploitation path and some creative workarounds.